กรุณาใส่ชื่อผู้ทำแบบสอบถามและ email ด้วยค่ะ

Name

Email

1) ข้อใดไม่ใช่ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกลุ่มความสูญเสียจากเครื่องจักร
2) ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา
3) การบำรุงรักษาประเภทใดมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำที่สุด
4) ข้อใดที่ไม่จำเป็นในการทำการบำรุงรักษาแบบ Condition Base Maintenance
5) OEE เป็นตัวชี้วัดถึงเรื่องใด
6) ความสูญเสียหรือ Losses มีความสัมพันธ์กับต้นทุนหรือ Cost อย่างไร
7) ทำอย่างไรเครื่องจักรจึงจะไม่เสีย
8) ข้อใดคือการเร่งการเสื่อมสภาพ
9) ข้อใดไม่ใช่ KPI ของงาน วางแผนการบำรุงรักษา (Planned Maintenance)
10) ข้อใดไม่ถูกต้อง
11) ข้อใดที่ไม่ใช่ปัญหาของ Shutdown Maintenance
12) ข้อใดถูกต้อง
13) ข้อใดไม่มีผลต่อการลดเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการซ่อมเครื่องจักร (Mean Time To Repair: MTTR)
14) การวิเคราะห์เครื่องเสียหรือ Breakdown Analysis มีวัตถุประสงค์อะไร
15) ในการวิเคราะห์เครื่องจักรเสีย มักไม่ใช้เครื่องมือใด
16) ข้อใดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
17) ในการจัดงบประมาณในการบำรุงรักษาที่ดีควรเป็นอย่างไร
18) การบำรุงรักษาสามารถสร้างกำไรให้องค์กรได้อย่างไร
19) ROI หรือ Return on investment หมายถึงอะไร
20) ค่า OEE สะท้อนสิ่งใด

ออกแบบโดย TPMthai Training and Consulting (ไม่สงวนสิทธิในการเผยแพร่ กรุณาระบุที่มา)