กรุณาใส่ชื่อผู้ทำแบบสอบถามและ email ด้วยค่ะ

Name

Email

1) ปัจจัยการผลิตประกอบด้วยอะไรบ้าง
2) การทำการปรับปรุงที่ดีความเลือกเรื่องอย่างไร
3) เครื่องมือใดที่ใช้ในการกำหนดประเด็นของปัญหา
4) ข้อใดควรทำ
5) 5W+1H คือ อะไร
6) การกำหนดเป้าหมายที่ดีควรใช้เครื่องมือใด
7) การวิเคราะห์คืออะไร
8) การวิเคราะห์ Why-Why ที่ดีควรทำอย่างไร
9) ข้อใด ไม่ใช่ การกำหนดการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับคน
10) ข้อใด ไม่ใช่ การกำหนดการแก้ไขที่เกี่ยงข้องกับเครื่องจักร
11) ข้อใด ไม่ใช่ การกำหนดการแก้ไขที่วัตถุดิบ
12) 5G คือ ประกอบด้วย
13) การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาควรพิจารณาจาก
14) การกำหนดแผนงานที่ดีต้อง
15) การวัดผลการดำเนินการควรทำอย่างไร
16) Visual Control คืออะไร
17) Poka-yoke คือ อะไร
18) การวัดผลการดำเนินการที่ดีควรที่จะ
19) หัวใจของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอะไร
20) ถ้าดำเนินการแล้วไม่ได้ผลตามที่วางไว้ให้ทำอย่างไร

ออกแบบโดย TPMthai Training and Consulting (ไม่สงวนสิทธิในการเผยแพร่ กรุณาระบุที่มา)