กรุณาใส่ชื่อผู้ทำแบบสอบถามและ email ด้วยค่ะ

Name

Email

1) ตามแนวคิดของความสูญเปล่า งานไม่มีคุณค่าคืออะไร
2) Lean คืออะไร
3) ข้อใดไม่ใช่ความสูญเปล่า 7 ประการ
4) ข้อใดเป็นผลจากการผลิดมากเกินไป
5) ข้อใดเป็นความสูญเปล่าในความสูญเปล่า 7 ประการ
6) Pitch Time คืออะไร
7) เราสามารถทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่องได้จากเครื่องมือใด
8) ข้อดีของการทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่องคืออะไร
9) Visual Control คืออะไร
10) Heijunkaคืออะไร
11) การนำไคเซ็นมาใช้ในการปรับปรุงการผลิต
12) SMED ย่อมาจากคำว่าอะไร
13) Pull System หรือการผลิตแบบดึงนั้นมีหลักการอย่างไร
14) Takt Time คืออะไร
15) ข้อใดถูกต้อง
16) คัมบัง คืออะไร
17) การผลิตแบบ Cell กับหารผลิตแบบ Line นันต่างกันเราจะใช้เกณฑ์ใดในการเลือกใช้ระบบใดในการผลิตสินค้า
18) Value Steam Mapping แสดงถึงอะไร
19) ข้อใดเป็นจริงสำหรับ WIP หรือ Work In Process
20) อุตสาหกรรมใดไม่เหมาะกับ Lean

ออกแบบโดย TPMthai Training and Consulting (ไม่สงวนสิทธิในการเผยแพร่ กรุณาระบุที่มา)