กรุณาใส่ชื่อผู้ทำแบบสอบถามและ email ด้วยค่ะ

Name

Email

1) ข้อใดไม่ใช่ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกลุ่มความสูญเสียจากเครื่องจักร
2) ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา
3) ข้อใด ไม่ใช่ Productivity ของงานบำรุงรักษาคืออะไร
4) การเร่งการเสื่อมสภาพทำให้เกิดปัญหาใด
5) การบำรุงรักษาประเภทใดมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำที่สุด
6) ข้อใดที่ไม่จำเป็นในการทำการบำรุงรักษาแบบ Condition Base Maintenance
7) หากจะกำหนดให้ชิ้นส่วนใดมีการบำรุงรักษาแบบ เสียแล้วซ่อม (Breakdown Maintenance) ไม่ต้อง พิจารณาเรื่องใด
8) Reliability ของเครื่องจักรคืออะไร
9) ข้อใดใช้ในการคำนวณค่า Reliability ของเครื่องจักร
10) ข้อใดคือความหมายของ RCM (Reliability Centered Maintenance)
11) ข้อใด ถูกต้อง
12) ข้อใดไม่ใช่ Output ของระบบ
13) ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะ 4 ประการของ RCM (Reliability Centered Maintenance)
14) หน้าที่ (Function) ของปั๊มน้ำคืออะไร
15) Component vs. Function Failure ไว้ใช้ทำอะไร
16) ข้อใดเป็นจริง
17) คำพูดที่ว่า “อัตราการไหลน้อยเกินไป” สิ่งนี้หมายถึง
18) ข้อใดไม่จำเป็นต้องทำในขั้นตอนการทำ RCM (Reliability Centered Maintenance)
19) ถ้าไม่สามารถตรวจสอบหรือกำหนดงานบำรุงรักษาที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนได้ควรที่จะทำอะไร
20) ข้อใดไม่ใช่ความล้มเหลวของการนำ RCM ใช้ในองค์กร

ออกแบบโดย TPMthai Training and Consulting (ไม่สงวนสิทธิในการเผยแพร่ กรุณาระบุที่มา)