Employee Engagement 6

Employee Engagement 6

Employee Engagement 6 บทความโดย : อ.บรรณวิท  มณีเนตร   เชื่อไหมว่า การที่เรามองว่าเขาเป็นอย่างไร เราก็จะปฏิบัติต่อคนๆนั้นแบบนั้น และเขาจะเป็นจริงตามที่เราบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้น เช่นถ้าเราเชื่อว่าลูกเราเป็นคนที่เรียนเก่ง...
Employee Engagement 7

Employee Engagement 7

Employee Engagement 7 บทความโดย : อ.บรรณวิท มณีเนตร จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด 6 ตอน จะเห็นได้ว่า ความผูกพันกับองค์กรนั้น มีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นได้คือ • การรับรู้ว่าองค์กรสนับสนุนพนักงาน • ความยุติธรรมในกระบวนการต่างๆ เช่น การเลื่อนขั้น การขึ้นเงินเดือน ฯลฯ •...
Someone are but not all

Someone are but not all

เพราะอะไรการทำ TPM บางองค์กรจึงประสบความสำเร็จ ในขณะที่บางองค์กรกลับไม่ โดยหลักการแล้ว การทำ TPM ก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Lean หรือ Six Sigma ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ...
Focus Improvement

Focus Improvement

TPM หรือ Total Productive Maintenance เมื่อครั้งก่อนได้พูดถึงความสูญเสียที่เกิดจากการเบี่ยงออกไปจากมาตรฐานไปแล้ว มาคราวนี้จะพูดเรื่องความสูญเสียเมื่อเทียบกับอุดมคติต่อไป ความสูญเสียในอุดมคติคือ ความสูญเสียที่เรานึกเอาว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันกับในทางอุดมคติแล้ว...
เรื่องน่าเศร้าของ TPM

เรื่องน่าเศร้าของ TPM

เรื่องน่าเศร้าของ TPM บทความโดย : อ.บรรณวิท  มณีเนตร วันที่ 29 กรกฎาคม 2553           ท่านเคยซื้อ แฟ็บ ยี่ห้อ บรีส ไหม หรือ         ท่านเคยซื้อ ซันไลท์ ยี่ห้อ ไลปอนต์เอฟหรือเปล่า   เรื่องของเรื่องคือ...
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

เป็นกิจกรรมหลัก ที่เป็นเอกลักษณ์ของ TPM หลักการของการบำรุงรักษา หากมองผิวเผิน อาจมองว่าเป็นเพียง การเปลี่ยนพนักงานเดินเครื่อง ให้เป็นผู้ที่สามารถ ตรวจสอบเครื่องจักรได้ แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ การเป็นเจ้าของ จากที่เครื่องจักรของโรงงาน...
การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานสายสำนักงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานสายสำนักงาน

การดำเนินการต่างๆ ส่วนใหญ่ จะเป็นการดำเนินการ ในส่วนของโรงงานเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ว่าการดำเนินการนั้น จะไม่ให้ความสนใจ ในส่วนของสายสำนักงาน อันที่จริงแล้วสายสำนักงาน ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะส่วนสำนักงานนั้น ก็เป็นส่วนสนับสนุน ในส่วนของสายสำนักงาน...
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง

กิจกรรมที่มีหน้าที่เพื่อลดความสูญเสียทั้ง 16 ประการให้เป็น ศูนย์ โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ ไปทำการวิเคราะห์หาทางแก้ไข และป้องกันการกลับมาของปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมนี้คือ ข้อเสนอแนะ, ไคเซ็น, 5W+1H, การวิเคราะห์ Why-Why, QC 7 Tools, การวิเคราะห์ P-M, QCC เป็นต้น...
การให้การศึกษา และฝึกอบรม

การให้การศึกษา และฝึกอบรม

ถ้าต้องการเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง เราสามารถที่จะหาซื้อ เข้ามาติดตั้งก็ใช้งานได้ หากต้องการระบบการควบคุมการผลิตที่ดี ก็สามารถหาได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการบริหารจัดการได้ แต่เราไม่สามารถรักษาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไว้ได้ หากเราไม่มีคนที่มีความสามารถ...
ธรรมชาติของความสูญเสีย

ธรรมชาติของความสูญเสีย

เราทราบแล้วว่า ความสูญเสียหลักมี 16 ประการ ทุกบริษัทมีเหมือนกันหมด เพียงแต่สัดส่วน ของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้น ไม่เท่ากัน บางแห่งอาจมีความสูญเสียบางอย่าง มากกว่าบางอีกแห่ง แต่ธรรมชาติของความสูญเสียนี้ ไม่เกิดขึ้นอย่างที่เป็นเอกเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ...
การควบคุมเสียแต่เริ่มต้น

การควบคุมเสียแต่เริ่มต้น

สำนวนที่ว่า “ ทำให้ถูกเสียแต่ที่แรก ” คงตรงกับกิจกรรมมากที่สุด หัวใจสำคัญของกิจกรมมนี้ เป็นกิจกรรม ที่จะทำให้เรารู้จักการดำเนินการ เพื่อป้องกันปัญหาเดิม ที่เราพบอยู่ให้หายไป หรือลดลงไปให้ได้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้น กิจกรรมนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 7.1...
การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ

การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ

การบำรุงรักษาคุณภาพ คำนี้อาจเป็นคำใหม่ เราจะได้ยินคำว่า การบำรุงรักษา คือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร แยกจากคำว่าคุณภาพ ซึ่งหมายถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ ให้ได้ตามข้อกำหนด แต่การนำสองคำนี้มารวมกัน หมายความว่าอย่างไร เราต้องทำความเข้าใจ กับแนวคิดที่ว่า การที่จะไม่ให้ของเสีย...