ห้องสมุด TPM Thai

Employee Engagement 3

Employee Engagement 3 บทความโดย : อ.บรรณวิท  มณีเนตร   คราวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของ Engagement (ในบทความ Engagement1 และ Engagement2) ไปว่าอาการของการ Engage นั้นเป็นอย่างไร และEngage นั้นมีหลาย Engage คราวนี้จะมาพูดต่อถึงความหมายของคำหรืออาการที่คล้ายๆ Engage...

Employee Engagement 4

Employee Engagement 4 บทความโดย : อ.บรรณวิท  มณีเนตร   เมื่อเราเข้าใจแล้วว่า Engage นั้นมีอาการอย่างไร เราลองมาดูซิว่า ถ้าเราต้องการให้พนักงานเกิดความ Engage จะต้องทำอย่างไร (อ่าน Engagement 1, 2, 3) ก่อนอื่นเราต้องบอกตัวเราเองก่อนว่า เราต้องการให้พนักงาน Engage...

Employee Engagement 5

Employee Engagement 5 บทความโดย : อ.บรรณวิท  มณีเนตร   ต่อจากครั้งก่อนที่ว่า การที่พนักงานจะมีความผูกพันกับองค์กรนั้น ปัจจัยแรกคือ การรับรู้ของพนักงานว่าองค์กรสนับสนุนการทำงานของเขา เราก็จะมาพูดถึงปัจจัยตัวถัดไปที่งานวิจัยของ Sak กล่าวถึงก็คือ...

Employee Engagement 6

Employee Engagement 6 บทความโดย : อ.บรรณวิท  มณีเนตร   เชื่อไหมว่า การที่เรามองว่าเขาเป็นอย่างไร เราก็จะปฏิบัติต่อคนๆนั้นแบบนั้น และเขาจะเป็นจริงตามที่เราบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้น เช่นถ้าเราเชื่อว่าลูกเราเป็นคนที่เรียนเก่ง...

Employee Engagement 7

Employee Engagement 7 บทความโดย : อ.บรรณวิท มณีเนตร จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด 6 ตอน จะเห็นได้ว่า ความผูกพันกับองค์กรนั้น มีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นได้คือ • การรับรู้ว่าองค์กรสนับสนุนพนักงาน • ความยุติธรรมในกระบวนการต่างๆ เช่น การเลื่อนขั้น การขึ้นเงินเดือน ฯลฯ •...

Someone are but not all

เพราะอะไรการทำ TPM บางองค์กรจึงประสบความสำเร็จ ในขณะที่บางองค์กรกลับไม่ โดยหลักการแล้ว การทำ TPM ก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Lean หรือ Six Sigma ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ...

Focus Improvement

TPM หรือ Total Productive Maintenance เมื่อครั้งก่อนได้พูดถึงความสูญเสียที่เกิดจากการเบี่ยงออกไปจากมาตรฐานไปแล้ว มาคราวนี้จะพูดเรื่องความสูญเสียเมื่อเทียบกับอุดมคติต่อไป ความสูญเสียในอุดมคติคือ ความสูญเสียที่เรานึกเอาว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันกับในทางอุดมคติแล้ว...

เรื่องน่าเศร้าของ TPM

เรื่องน่าเศร้าของ TPM บทความโดย : อ.บรรณวิท  มณีเนตร วันที่ 29 กรกฎาคม 2553           ท่านเคยซื้อ แฟ็บ ยี่ห้อ บรีส ไหม หรือ         ท่านเคยซื้อ ซันไลท์ ยี่ห้อ ไลปอนต์เอฟหรือเปล่า   เรื่องของเรื่องคือ...

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

เป็นกิจกรรมหลัก ที่เป็นเอกลักษณ์ของ TPM หลักการของการบำรุงรักษา หากมองผิวเผิน อาจมองว่าเป็นเพียง การเปลี่ยนพนักงานเดินเครื่อง ให้เป็นผู้ที่สามารถ ตรวจสอบเครื่องจักรได้ แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ การเป็นเจ้าของ จากที่เครื่องจักรของโรงงาน...

การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานสายสำนักงาน

การดำเนินการต่างๆ ส่วนใหญ่ จะเป็นการดำเนินการ ในส่วนของโรงงานเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ว่าการดำเนินการนั้น จะไม่ให้ความสนใจ ในส่วนของสายสำนักงาน อันที่จริงแล้วสายสำนักงาน ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะส่วนสำนักงานนั้น ก็เป็นส่วนสนับสนุน ในส่วนของสายสำนักงาน...

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง

กิจกรรมที่มีหน้าที่เพื่อลดความสูญเสียทั้ง 16 ประการให้เป็น ศูนย์ โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ ไปทำการวิเคราะห์หาทางแก้ไข และป้องกันการกลับมาของปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมนี้คือ ข้อเสนอแนะ, ไคเซ็น, 5W+1H, การวิเคราะห์ Why-Why, QC 7 Tools, การวิเคราะห์ P-M, QCC เป็นต้น...

การให้การศึกษา และฝึกอบรม

ถ้าต้องการเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง เราสามารถที่จะหาซื้อ เข้ามาติดตั้งก็ใช้งานได้ หากต้องการระบบการควบคุมการผลิตที่ดี ก็สามารถหาได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการบริหารจัดการได้ แต่เราไม่สามารถรักษาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไว้ได้ หากเราไม่มีคนที่มีความสามารถ...