หลักการตรวจ 5ส.

        วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาประวัติของ5ส.

2. เพื่อศึกษาแนวคิดของ 5ส.

3. เพื่อศึกษาวิธีการทำ 5ส. แบบรูปธรรมในองค์กร

4. เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ของ5ส.

5. เพื่อศึกษาถึงการประเมินผลสำเร็จ 5ส.

 

        หัวข้อหลักสูตร 

1. ทฤษฏีและความเป็นมา เกี่ยวกับ5ส.

2. เทคนิคการทำ 5 ส. อย่างเป็นระบบ

3. การวางแผน  ดำเนินการ ตรวจระบบ และ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4. 5W2H กับ5ส.

5. เทคนิคการทำงานเป็นทีม5ส. กรณีศึกษา Cause study 

6. การประเมินผลสำเร็จ5ส.

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา นักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ในองค์การ,พนักงานผู้เป็นกำลังสำคัญขององค์การ

                                                        และคณะกรรมการผู้ต้องทำงานส่วนกลาง

รูปแบบการสัมมนา                 บรรยายและปฏิบัติการ

ระยะเวลาสัมมนา                    1 วัน


                                                                                                                                                      Member TPMthai

                                                                                                    Contact Us


  Instagram

Address:   11/3   ถนนพระยาสุเรน,
               แขวงสามวาตะวันตก, เขตคลองสามวา.
               กรุงเทพฯ    10510
Telephone:      02-171-0211
FAX:      02-171-0209
Others:     085-131-1083
E-mail:      admin@tpmthai.com