การตรวจประเมินการบริหารการบำรุงรักษา

ข้อกำหนด การปฏิบัติการบริหารการบำรุงรักษาที่ดี และ GMaP™ เป็นลิขสิทธิ์ ของบริษัท ทีพีเอ็มไทย เทรนนิ้ง แอนด์ คอนเซาติ้ง จำกัด ห้ามลอกเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดนี้ ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

 ดาวน์โหลด ข้อกำหนด Maintenance Management Audit
ตัวอย่างรายงานนี้เป็นเพียงบางส่วนของรายงานฉบับเต็มที่จะถูกนำเสนอต่อองค์กรหลังจากการดำเนินการตรวจประเมินแล้ว เพื่อเป็นการรักษาสิทธิขององค์กร ในรายงานตัวอย่างฉบับนี้ “องค์กร” เป็นเพียงองค์กรที่สมมุติขึ้น มิได้เป็นองค์กรที่เคยถูกตรวจประเมิน

 คลิกเพื่อดาวโหลดตัวอย่างรายงาน Maintenance Management Audit
หากท่านสนใจให้ในการขอรับการตรวจประเมินกรุณาติดต่อ

บริษัท ทีพีเอ็มไทย เทรนนิ้ง แอนด์ คอนเซาติ้ง จำกัด
โทร: 02-171-0211
E-mail: admin@tpmthai.com