พร้อมหรือยัง??

บทความโดย : อ.บรรณวิท  มณีเนตร

วันที่ 12 มกราคม 2553

 

เทศกาลปีใหม่ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วอีกปีหนึ่ง เขาเรียกว่าแก่ลงไปอีกปี

 

ปี 2553 นี้เป็นปีทองแห่งการทำการค้าก็ว่าได้ ข้อตกลง FTA อาเซียนที่มีผลบังคับใช้ก็จะเริ่ม

ขึ้นแล้ว การค้าระหว่างชาติอาเซียนด้วยกันด้วยกำแพงภาษีที่ทะลายลง ทำให้เกิดทั้งผู้ที่ได้เปรียบ

และผู้ที่เสียเปรียบในการแข่งขัน ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปท่านจะได้พบกันคู่แข่งหน้าใหม่ที่แตกต่างจากเดิม

 

ผมมองว่าเป็นทั้งโอกาสและวิกฤต

 

โอกาส คือ การที่เราสามารถส่งสินค้าไปแข่งในอาเซียนได้ และเราอาจจะได้วัตถุดิบที่ราคาถูกลง

มีคุณภาพมากขึ้น  รวมถึงการได้พบกับคู่แข่งที่มีความสามารถ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ

ที่ตรงใจลูกค้าได้มากขึ้น

 

วิกฤต คือ การที่เราต้องแข่งกันคนที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ทำให้มีโอกาสที่เราจะสูญเสีย

ส่วนแบ่งตลาดไปให้กันสินค้าใหม่ๆ ที่เข้ามาขายในบ้านเราได้

 

การเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนี้ ก็คงต้องเริ่มจาก

 

1. ผู้บริหาร ต้องปรับมุมมองให้กว้าง เห็นคู่แข่งที่เข้ามาอย่างชัดเจน เพื่อเตรียมหาทางรับมือ

กับตลาดที่จะถูกแย่ง ตรงข้ามกลับต้องหาทางแย่งตลาดของเขามา ด้วยการออกสินค้าใหม่

ให้รวดเร็วขึ้น ปรับปรุงเรื่องของคุณภาพให้ถูกใจลูกค้ามากขึ้น บริการที่รวดเร็วมากขึ้น

2. นโยบาย เมื่อผู้บริหารปรับมุมมองกว้างนโยบายก็ต้องครอบคลุมชัดเจนว่าต้องการสิ่งใด

นโยบายอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการแข่งขันที่รวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา

การปรับนโยบายก็คือการปรับหางเสือขององค์กรให้พนักงานทราบว่าเราจะไปในทางใด

ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา การกำหนดนโยบายแบบ 3 ปีให้ตัวเดิมไม่เคยเปลี่ยนจะ

นำมาซึ่งกรอบการที่งานที่ไม่แตกต่างจากเดิม ในขณะที่ปัจจัยภายนอกเปลี่ยนไปแล้ว

แบบนี้อันตรายมาก

3. การสื่อสาร ต้องปรับการสื่อสารภายในและภายนอกให้มีความชัดเจนและรวดเร็วมากกว่าเดิม

การสื่อสารภายนอกก็คือการสื่อสารกับลูกค้า การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า

ต้องรวดเร็วทันการ การสื่อสารภายในก็ต้องนำสารจากภายนอกที่ลูกค้าสื่อออกมา นำมา

ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ไม่ยืดเยื้อเยิ่นเย่อ อะไรที่เป็นปัญหาของลูกค้าต้องนำมาพิจารณาอย่าง

รอบคอบ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างจริงจัง

4. พนักงาน ต้องสื่อสารให้เข้าใจว่าโลกตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว หมดยุคของการทำงานแบบ

เช้าชามเย็นชามตามแบบราชการไทย แต่ถึงเวลาที่ต้องมุ่งทำงานทุกอย่างเพื่อหาทางสนอง

ความต้องการของลูกค้า การทำงานต้องเน้นการปรับปรุงงานมากขึ้น ลดงานประจำทำซ้ำ

ทำซากให้น้อยลง ต้องพัฒนาให้เป็นพนักงานที่ถนัดในการแก้ไขปัญหา เน้นการปรับปรุง

งานเพื่อรับกับงานที่เปลี่ยนไป

5. หัวหน้างาน ต้องมีความสามารถในเรื่องการแก้ไขปัญหามากขึ้น ต้องเปลี่ยนมาเน้น

การสนับสนุนให้พนักงานในสังกัดเน้นการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงมากขึ้น และลดบทบาท

การเป็นผู้สั่งงานให้น้อยลง

 

จะเห็นว่าการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ทำไม่ยากอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ก็เท่านั้น ไม่ต้อง
สนใจว่าจะเป็นโอกาส หรือวิกฤต อย่างไรเสีย FTA ก็เกิดขึ้นแน่นอน อยู่แค่ว่าเราพร้อมหรือไม่ก็เท่านั้น