รับมือกับค่าแรงใหม่อย่างไรกำไรไม่หด

เหตุการณ์เมื่อครั้งรัฐบาลปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศ ยังผลให้เจ้าของกิจการมากมายที่ต้องเลิกกิจการไปเพราะไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดี มาคราวนี้มีแนวโน้มอีกแล้วว่าจะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำใหม่ บางกระแสบอกว่ารอบนี้จะขึ้นถึง 360 บาทด้วยซ้ำ ถึงแม้นจะเป็นเพียงข่าวลือ แต่ที่แน่ ๆ ค่าแรงขั้นต่ำต้องมีการปรับขึ้นอย่างแน่นอน ในฐานะของผู้บริหารหรือผู้ทีทำงานด้านบุคคลจึงเตรียมการเพื่อหากลยุทธ์และเทคนิควิธีต่าง ๆที่จะรับมือกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำใหม่ก่อนที่ค่าแรงใหม่จะประกาศใช้ เพื่อให้องค์กรยังสสามารถทำกำไรได้แม้นจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็ตาม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจผลกระทบของการปรับค่าแรงขั้นต่ำ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกลยุทธ์ ทางเลือก ที่ใช้ในการรับมือกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำ
 3. เพื่อทราบข้อจำกัดทางกฎหมายในการจัดการกับค่าแรงใหม่

หัวข้อในการสัมมนา

 1. คนล้นงานหรืองานล้นคน
 2. เทคนิคการวิเคราะห์งาน
 3. เจาะจุดแข็งพิชิตจุดอ่อน
 4. พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
 5. เทคนิคต่าง ๆในการยกระดับผลงานให้สูงขึ้น
 6. ระบบรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ
 7. เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ
 8. เพิ่มค่าแรงเพื่อลดค่าใช้จ่าย
 9. ค่าแรงขั้นต่ำกับลูกจ้างรายเดือน
 10. การปรับโครงสร้างเงินเดือนรับมือค่าแรงใหม่
 11. การพิจารณาโบนัสกับค่าแรงขั้นต่ำ
 12. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงขั้นต่ำ

 

วิธีการสัมมนา                       การบรรยาย อภิปราย

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา       ผู้บริหารระดับสูง, ผู้บริหารงานบุคคล, ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา                               1 วัน

วิทยากร                                 อาจารย์ วิชัญ ภูพานทอง, อาจารย์ บรรณวิท มณีเนตร

คลิกเพื่อลงทะเบียน