หมดยุคการบริหารยุคเก่าหรือยัง???

บทความโดย : อ.บรรณวิท  มณีเนตร

วันที่ 17 ธันวาคม 2552

 

หลายธุรกิจตอนนี้ก็ถึงช่วงที่ฟื้นจากวิกฤตแล้ว และกำลังมุ่งไปสู่การผลิตอย่างเต็มสูบ

ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะทำกำไรหลังจากที่อยู่ในช่วงลำบากกันมาพอสมควร ในความเห็นของผม

แล้วอย่าเพิ่งไว้ใจอะไรนักกับสถานการณ์เช่นนี้ การที่เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาก็เกิดจากการเน้น

การใช้จ่ายของรัฐบาลของประเทศต่างๆ หาใช่เกิดจากการลงทุนของภาคเอกชนไม่ การที่

เป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าการฟื้นตัวยังไม่ยั่งยืนแน่นอน  ความผันแปรของราคาน้ำมัน ราคาทองคำ

ราคาหุ้น ซึ่งขึ้นลงชนิดที่ว่าน่ากลัวมาก ขึ้นแรง ลงก็แรงเช่นกัน ซึ่งแสดงถึงการเก็งกำไรกัน

อย่างเต็มที่ นี่แสดงว่าไม่ใช่ไม่มีเงิน มีเงินแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้เกิดกำไรดี

 

ความน่ากลัวที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าท่านได้ปรับตัว

ไว้รองรับหรือยัง บางองค์กรบอกว่าของฉันไม่เกี่ยว ไม่ได้อยู่ในรายการเปิด FTA ซึ่งก็ใช่ แต่คูู่ค้า

ของท่านล่ะอยู่ไหม เขาสู้ได้ไหม ถ้าไม่ได้ท่านจะทำอย่างไร ระบบ Logistic ท่านได้เตรียมการ

หรือยัง แรงงานฝีมือที่พร้อมจะเข้ามาทำงานในบ้านเรา เราพร้อมหรือไม่

 

ความผันผวนที่เกิดขึ้นอย่างน่ากลัวนี้ ถ้าเรามัวแต่มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำเงินต้องเน้น

การผลิตก็คงไม่ใช่เรื่องผิดอะไร แต่ก็ต้องเผื่อทางถอยไว้บ้างเพราะ Order ก็อาจจะหายไปได้

ในเวลาเพียงชั่วพริบตา

 

การทำให้องค์กรแข็งแรงเพื่อรับกับความผันผวนเช่นนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ความสามารถ

ในการปรับตัวขององค์กรที่เกิดขึ้นคงต้องเริ่มจากตัวองค์กรเองที่ต้องยอมรับความจริงว่า

 

“เราต้องแข่งขันและต้องรู้จักที่จะเปลี่ยนไปสู่การแข่งขันที่น่ากลัวที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้น

ในอนาคตอันใกล้นี้”

 

เมื่อยอมรับได้ก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น พนักงานที่มี

ความสามารถเฉพาะเรื่องจะเริ่มเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป ทุกองค์กรต้องการพนักงานที่เป็น

Multi Skill มากขึ้น พนักงานต้องมีทัศนคติที่พร้อมที่จะเปลี่ยนไปจากการทำงาน Routine ไปสู่

การทำงานที่เน้นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น พนักงานต้องเริ่มถามกับตัวเองมากขึ้นว่า

 

“วันนี้ฉันได้ทำการปรับปรุงอะไรไปบ้าง”

 

หัวหน้างานต้องเปลี่ยน

 

จากผู้บังคับบัญชาไปสู่การเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 

จากผู้สั่งการเป็นโค้ช

 

จากการควบคุมเป็นผู้จุดประกาบให้ความคิด

 

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งน่ากลัวของทุกคนเพราะไม่มีใครอยากออกจาก Comfort Zone

ของตนเองโดยเฉพาะหัวหน้างาน ยิ่งเป็นหัวหน้าสูงขึ้นความกลัวยิ่งมากขึ้น และยิ่งพาองค์กรสู่

ทางตันมากขึ้น

 

การเปิดกว้าง เปิดเผยและจริงใจ ของผู้บริหารและระบบการบริหารในการเปลี่ยนองค์กร

สู่ยุคของความไม่แน่นอนจึงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น อย่าปล่อยให้ Order ที่เข้ามาในช่วงนี้ทำให้ท่าน

ต้องเสียเวลากับการควบคุมการผลิต

 

“ผู้บริหารมีหน้าที่ทำวันนี้สำหรับพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ไม่ใช่ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

 

“วันนี้ท่านเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหรือยัง”

 

ถ้าไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริหารแล้วจะหน้าที่ใคร??