งานนี้พี่ๆEngineer ต้องเรียนหลักสูตรนี้เพื่อไปใช้ในงานจริง เลยต้องเรียนกันอย่างเคร่งเครียดดูหน้าแต่ละพี่ๆท่านแล้วมีความมุ่งมั่นสูงมากๆจ้า
บรรยายหลักสูตรโดย ท่านอาจารย์บรรณวิท มณีเนตร ในวันที่ 13/06/2014 ที่ผ่านมา