มาร่วมกันหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหากับหลักสูตร Root Couse Analysis โดยหลักสูตรนี้ได้รับเกียติจากท่านอาจารย์ เอกพล ปานขำ ในหลักสูตรมีผู้ร่วมสัมมนาหลากหลายหน้าที่งานมาแชร์ความคิดและมุมมองที่ทำ ให้เกิดปัญหา ทำ work shop กันอย่างเมามันส์กันเลยทีเดียวค่ะ