รุ่น ที่ 2 แล้วนะคะกับหลักสูตร why-Why Analysys and Maintenance ในหลักสูตรนี้เราได้รับเกียติรจากท่านอาจารย์จุมพล เกียติรสุวรรณ มาเป็นวิทยากรให้เช่นเดิมค่ะ โดยในหลักสูตรนี้มีพี่ๆ Engineer หลายท่านที่มากด้วยประสบการณ์ในการทำงานมานั่งรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ ด้วย หวังว่าจะได้นำไปใช้ในการทำงานนะคะ
TPMthai — at Hitachi Automotive Systems Chonburi Ltd.