เรื่องน่าเศร้าของ TPM

บทความโดย : อ.บรรณวิท  มณีเนตร

วันที่ 29 กรกฎาคม 2553

 

        ท่านเคยซื้อ แฟ็บ ยี่ห้อ บรีส ไหม หรือ

        ท่านเคยซื้อ ซันไลท์ ยี่ห้อ ไลปอนต์เอฟหรือเปล่า

 

เรื่องของเรื่องคือ เมื่อไรก็ตามที่คนเรารับรู้อะไรบางอย่างมาก่อนแล้ว เราจะจดจำและรับเอาสิ่งนั้นไปใช้ และตีความไปตามนั้น และเมื่อจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยรับรู้ไปแล้ว ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากหรือบางครั้งแทบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการรับรู้นั้นได้เลย เหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น

 

ในการทำกิจกรรม TPM ก็เช่นเดียวกัน เมื่อตอนที่ TPM หรือ Total Productive Maintenance เข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆ คนที่มีความรู้เรื่อง TPM อย่างชัดเจนยังมีไม่มากนัก นักวิชาการในช่วงนั้นต่างก็กระตือรือร้นที่จะสอนเรื่องของ TPM กันมากมาย เพียงเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่แต่หามีความรู้ที่แท้จริงไม่ กลับนำเพียงบางส่วนของ TPM มาอธิบายและอุปโลกน์เอาว่านี่คือ TPM เช่น 

“การที่พนักงานเดินเครื่องมี Checklist ไว้ตรวจสอบเครื่องจักร คือการทำ TPM” หรือ

“การมีแผนการทำการบำรุงรักษา และพนักงานเดินเครื่องมาร่วมตรวจสอบด้วยก็คือ TPM”

 

        ที่จั่วหัวเรื่องว่า “เรื่องน่าเศร้าของ TPM” ก็เพราะได้ไปพบมาด้วยตัวเอง บางโรงงานคิดว่า

“การทำ TPM คือพนักงานฝ่ายผลิตมี Checklist ไว้ตรวจสอบเครื่องจักร ก็จบ” 

ในขณะที่บางแห่งบอกว่า

“ทำ TPM แต่ไม่รู้จัก 8 เสาหลักของ TPM ” บางแห่งบอกว่า

“ทำ TPM เพื่อให้พนักงานเดินเครื่องช่วยตรวจเครื่องจักรก็พอ” หรือบอกว่า

“ทำ TPM แต่ไม่เคยได้ยิน Autonomous Maintenance”

ในขณะที่บางแห่งหนักกว่านี่อีก ทำ TPM จนได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถรักษาสภาพการทำ TPM ไว้ได้เพราะคิดแค่ว่า

“ทำ TPM เพื่อให้ได้รับรางวัลพอ” 

 

         นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ 

         ทำให้เครื่องมือที่สุดแสนวิเศษอย่าง TPM กลายเป็นเพียงไม้จิ้มฟัน 

         ทำให้เครื่องมือที่ช่วยองค์กรแก้ไขปัญหาในการทำงาน กลายเป็นเพียงเครื่องมือให้ผู้บริหารไต่เต้าในตำแหน่งที่สูงกว่า ไม่ใช่เครื่องมือที่มีไว้ช่วยเหลือองค์กรในการจัดการกับปัญหาต่างๆ อย่างที่มันควรจะเป็น 

        ทำให้ TPM จึงถูกลดบทบาทลงอย่างน่าใจหาย

        การทำความเข้าใจถึง TPM เสียใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำ เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่รู้จัก TPM ได้รู้จัก TPM ที่ถูกต้อง ผู้ที่เข้าใจอยู่แล้วจะได้ปรับมุมมองใหม่ต่อการทำ TPM และผู้ที่เคยรู้จัก TPM อยู่แล้วก็จะได้ปรับหรือ Tune เสียใหม่ให้เข้าที่ และให้ผู้ที่ทำเพื่อรางวัลกลายมาเป็นผู้ที่ทำเพื่อให้องค์กรแข็งแรงขึ้นด้วยเครื่องมือ TPM

        การทำ TPM ในบ้านเราจะได้ลืมตาอ้าปาก คนที่ทำ TPM จะได้แอ่นอกอย่างภูมิใจว่า 

“ฉันทำ TPM”