ขอเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร

AM-PM
ทำอย่างไรให้ไปด้วยกันได้?

เปิดอบรมวันที่ 7 เมษายน 2558
ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ เวลา 9.00 – 16.00 น.
โดย อ.บรรณวิท มณีเนตร

ติดต่อขอรับรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-171-0210-11 หรือ 085-131-1083