ติวเข้ม Facilitator Skill

ติวเข้ม Facilitator Skill

คำเรียกที่ว่า “กระบวนกร” หรือ “วิทยากรกระบวนการ” เป็นคำที่ใช้แทนคำว่า Facilitator แต่ในความเป็นจริงแล้ว คำว่า Facilitator มีความหมายมากกว่านั้นมากมายนัก Facilitator คือคนที่จะสร้างให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น Facilitative หรือ ทักษะ Facilitator...
หลีกเลี่ยง Dust Explosion ได้อย่างไร??

หลีกเลี่ยง Dust Explosion ได้อย่างไร??

คุณรู้หรือไม่ว่าแป้งข้าวโพด แป้งมัน น้ำตาล ในครัวที่บ้านเรานั้น “ระเบิดได้!!!!!!!!!!!” ขอเวลาสัก 5 นาที ดู Clip นี้ https://www.youtube.com/watch?v=fI-jlNqpCQ8 คนไทยน้อยมากที่จะรู้จักกับ ฝุ่นระเบิดหรือ Dust Explosion และคนไทยยิ่งน้อยเข้าไปอีกที่เห็นว่า...
สุดยอดนักวางแผนการบำรุงรักษามืออาชีพ

สุดยอดนักวางแผนการบำรุงรักษามืออาชีพ

สุดยอดนักวางแผนการบำรุงรักษามืออาชีพ การทำงานที่ดีย่อมต้องวัดผลได้ การวางแผนการบำรุงรักษาก็เช่นเดียวกัน นักวางแผนการบำรุงรักษาที่ดีย่อมต้องทำให้เกิดผลผลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรได้ แต่การที่จะเป็นนักวางแผนการบำรุงรักษาที่ดีไม่ใช่แค่วางแผน...
รับมือกับค่าแรงใหม่อย่างไรกำไรไม่หด

รับมือกับค่าแรงใหม่อย่างไรกำไรไม่หด

รับมือกับค่าแรงใหม่อย่างไรกำไรไม่หด เหตุการณ์เมื่อครั้งรัฐบาลปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศ ยังผลให้เจ้าของกิจการมากมายที่ต้องเลิกกิจการไปเพราะไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดี มาคราวนี้มีแนวโน้มอีกแล้วว่าจะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำใหม่...
การจัดการเอกสารแนวใหม่ตาม ISO9001, 14001:2015

การจัดการเอกสารแนวใหม่ตาม ISO9001, 14001:2015

การจัดการเอกสารแนวใหม่ตาม ISO9001, 14001:2015   เอกสารถือว่ามีความสำคัญสำหรับการทำงานและการทำตามมาตรฐาน ISO แต่การจัดการเอกสารกลับเป็นปัญหากวนใจองค์กรทำ ISO มาตลอด ตั้งแต่มาตรฐาน ISO ได้ถือกำเนิดขึ้น และในปัจจุบันมาตรฐาน ISO ฉบับล่าสุดปี 2015...
Cost Losses Matrix

Cost Losses Matrix

Cost Losses Matrix ในช่วงที่เศรษฐกิจที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงแบบนี้ ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้น แต่การเพิ่มยอดขายไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ซึ่งอุปสรรคของการเพิ่มยอดขายนั้นมีอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นราคาของคู่แข่ง คุณภาพของสินค้าของคู่แข่ง สภาพเศรษฐกิจ...
Factory Digest Magazine Vol.3

Factory Digest Magazine Vol.3

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน Factory Digest ฉบับนี้ ก็เป็นฉบับที่ 3 แล้ว ที่เราได้พบกันทุก 2 เดือน หวังว่าทุกท่านคงจะสบายดี ผ่านหน้าฝนมาได้อย่างสุขภาพดีกันทุกคน ฉบับนี้เนื้อหาเรายังคงอ่านสบายๆ เพลินๆ ตามเดิม ด้วยเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันด้วยแนวคิดใหม่ๆ...
Factory Digest Magazine

Factory Digest Magazine

Factory Digest นี้เป็นนิตยสารแบบ E-Magazine ราย 2 เดือน ซึ่งเป็นนิตยสารในรูปแบบแจกฟรีกับผู้ที่สนใจ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านที่อยู่ใน วงการโรงงานได้รับข้อมูล ความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบํารุงรักษา ด้านเทคนิควิศวกรรมต่างๆ...
Employee Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงาน

Employee Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงาน

เมื่อกล่าวถึง Employee Engagement หรือความผูกพันของพนักงานแล้ว จะหมายถึงความรู้สึกของพนักงานที่มีความรักละผูกพันกับองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ มีงานวิจัยมากมายที่พบว่า ยิ่งพนักงานมีระดับความผูกพันมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเท่านั้น...
Visionary Leadership

Visionary Leadership

Visionary Leadership     วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านVisionary Leadership 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะความสามารถ ในการสร้างวิสัยทัศน์ 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีโอกาสและเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้...
Time Management

Time Management

Time Management     วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการการบริหารเวลา 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลาในรูปแบบต่างๆ 3....
Thinking and Strategy Planning

Thinking and Strategy Planning

Thinking and Strategy Planning     วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ และเทคนิคด้านการวางแผนกลยุทธ์ 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะความสามารถ ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร 3....