ติวเข้ม Facilitator Skill

ติวเข้ม Facilitator Skill

คำเรียกที่ว่า “กระบวนกร” หรือ “วิทยากรกระบวนการ” เป็นคำที่ใช้แทนคำว่า Facilitator แต่ในความเป็นจริงแล้ว คำว่า Facilitator มีความหมายมากกว่านั้นมากมายนัก Facilitator คือคนที่จะสร้างให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น Facilitative หรือ ทักษะ Facilitator...
เค้าโครงหลักสูตร -Lean องค์กรด้วย TPM

เค้าโครงหลักสูตร -Lean องค์กรด้วย TPM

ทุกองค์กรอย่างได้การผลิตที่มีต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ระบบการผลิตแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำมาใช้คือการผลิตแบบปรับเรียบหรือ Lean Manufacturing แต่การที่เราจะทำให้องค์กรของเราเกิด Lean นั้นทำได้อย่างไร เราจึงต้องมองให้ออกก่อนว่า...
หลีกเลี่ยง Dust Explosion ได้อย่างไร??

หลีกเลี่ยง Dust Explosion ได้อย่างไร??

คุณรู้หรือไม่ว่าแป้งข้าวโพด แป้งมัน น้ำตาล ในครัวที่บ้านเรานั้น “ระเบิดได้!!!!!!!!!!!” ขอเวลาสัก 5 นาที ดู Clip นี้ https://www.youtube.com/watch?v=fI-jlNqpCQ8 คนไทยน้อยมากที่จะรู้จักกับ ฝุ่นระเบิดหรือ Dust Explosion และคนไทยยิ่งน้อยเข้าไปอีกที่เห็นว่า...
สุดยอดนักวางแผนการบำรุงรักษามืออาชีพ

สุดยอดนักวางแผนการบำรุงรักษามืออาชีพ

สุดยอดนักวางแผนการบำรุงรักษามืออาชีพ การทำงานที่ดีย่อมต้องวัดผลได้ การวางแผนการบำรุงรักษาก็เช่นเดียวกัน นักวางแผนการบำรุงรักษาที่ดีย่อมต้องทำให้เกิดผลผลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรได้ แต่การที่จะเป็นนักวางแผนการบำรุงรักษาที่ดีไม่ใช่แค่วางแผน...
การจัดการเอกสารแนวใหม่ตาม ISO9001, 14001:2015

การจัดการเอกสารแนวใหม่ตาม ISO9001, 14001:2015

การจัดการเอกสารแนวใหม่ตาม ISO9001, 14001:2015   เอกสารถือว่ามีความสำคัญสำหรับการทำงานและการทำตามมาตรฐาน ISO แต่การจัดการเอกสารกลับเป็นปัญหากวนใจองค์กรทำ ISO มาตลอด ตั้งแต่มาตรฐาน ISO ได้ถือกำเนิดขึ้น และในปัจจุบันมาตรฐาน ISO ฉบับล่าสุดปี 2015...
เค้าโครงหลักสูตร -Lean องค์กรด้วย TPM

QC 7 Tools ภาคปฏิบัติ

รูปแบบของปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือแบบที่เป็นการวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเลข และวิเคราะห์ได้ในเชิงเหตุผล ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในกรวิเคราะห์คือ QC 7 Tools และ New QC 7 Tools ตามลำดับ เครื่องมือที่เป็นอมตะในการทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้นอย่าง QC...
เค้าโครงหลักสูตร -Lean องค์กรด้วย TPM

รักอย่างถูกวิธีด้วย Employee Engagement

งานวิจัยมากมายรายงานว่า พนักงานที่มีความรักและผูกพันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าพนักงานที่ไม่รักและผูกพัน ความผูกพันตรงกับคำว่า Engagement ซึ่งมีความหมายที่กว้างกว่าแค่มีความพึงพอใจในงานที่ทำแต่ยังมีความหมายถึงความรัก การผูกติดอยู่กับงานและกับองค์กรที่ทำด้วย...
เค้าโครงหลักสูตร -Lean องค์กรด้วย TPM

วิเคราะห์ OEE ขั้นเทพ

การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) เป็นดัชนีชี้วัดที่หลายองค์กรนำไปใช้ โดยหวังว่าจะสามารถบอกถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของเครื่องจักรได้ แต่แท้ที่จริงแล้วการหาค่า OEE...
เค้าโครงหลักสูตร -Lean องค์กรด้วย TPM

การ Coach ด้วย OJT

การ Coach ด้วย OJT Coach with OJT   การพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการสอนงานแบบ OJT หรือ On the  Job Training การทำ OJT ไม่แค่การสอนงานเท่านั้น การทำ OJT...
เค้าโครงหลักสูตร -Lean องค์กรด้วย TPM

การจัดการความรู้ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ด้วยโปรแกรม OPoL (Knowledge Management as ISO9001:2015 with OPoL)

การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในบ้านเรา แต่การจัดการความรู้ให้เห็นผลในทางปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่มักไมเห็นกันบ่อยนัก แต่ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 กำหนดให้องค์กรต้องมีการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการจัดมากมากกว่าแค่การจัดการเอกสารตาม WI หรือ Procedure เท่านั้น...
เค้าโครงหลักสูตร -Lean องค์กรด้วย TPM

การวิเคราะห์งานแบบ Makigami (Workshop)

ความสูญเปล่า ความสูญเสีย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกส่วนงาน ไม่เว้นแม้นแต่ในส่วนงาน Office  หรืองานสายสำนักงาน ซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการทำงาน ยิ่งในยุคที่ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จึงต้องฉับไวและถูกต้อง...
เค้าโครงหลักสูตร -Lean องค์กรด้วย TPM

Reliability คืออะไร

Reliability คืออะไร Reliability หรือ ความน่าเชื่อถือ คือ โอกาสที่อุปกรณ์นั้นสามารถทำงานได้โดยไม่เสียในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้สภาพเงื่อนไขที่กำหนด     ค่า Reliability จึงมีค่าเท่ากับ R = e-λt                         โดยที่      λ มีค่าเท่ากับ 1/MTBF (MTBF=...