Autonomous Maintenance Workshop (In House Training)

Autonomous Maintenance Workshop (In House Training)

ในการดำเนินการกิจกรรม TPM นั้น กิจกรรมที่เป็นเสาหลักเสาหนึ่งคือ Autonomous Maintenance หรือ AM ซึ่งการดำเนินการกิจกรรมนี้แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนด้วยกัน แต่การดำเนินการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงคือ 3 ขั้นตอนแรกของการดำเนินการกิจกรรม...
Autonomous Maintenance ทำอย่างไรให้ถูกต้อง

Autonomous Maintenance ทำอย่างไรให้ถูกต้อง

Autonomous Maintenance ทำอย่างไรให้ถูกต้อง กิจกรรมหลักของการทำ TPM เสาหนึ่งและเป็นเอกลักษณ์ในการดำเนินการ TPM คือ Autonomous Maintenance ซึ่งมีด้วยกัน 7 ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดในการดำเนินการต่างๆกันไป...
AM กับ PM ทำอย่างไรให้ไปด้วยกันได้

AM กับ PM ทำอย่างไรให้ไปด้วยกันได้

         AM กับ PM ทำอย่างไรให้ไปด้วยกันได้ การดำเนินการกิจกรรม AM หรือ Autonomous Maintenance ซึ่งเป็นหัวใจและเป็นเอกลักษณ์ของ การทำ TPM ถ้าจะทำให้ได้ดีมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องมีเสาหลักอีกเสาที่เป็นของคู่กัน นั่นคือ เสาหลัก Planned Maintenance...