Initial Control Concept

Initial Control Concept

การบำรุงรักษาถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานตามที่กำหนดไว้ แต่การบำรุงรักษษยังเป็นเรื่องที่ต้องทำหลังจากที่เครื่องจักรติดตั้งไปแล้ว ดังนั้นปัญหาในการบำรุงรักษาจึงเกิดขึ้น จากการที่เครื่องจักรได้รับการออกแบบที่ไม่เหมาะสมต่อการบำรุงรักษา...