Visual Workplace เพื่อขจัดความสูญเปล่า

Visual Workplace เพื่อขจัดความสูญเปล่า

วันหนึ่ง ผมได้มีโอกาสไปสอนที่โรงงานแห่งหนึ่งเรื่อง “Visual Workplace เพื่อขจัดความสูญเปล่า” วันนั้นมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 คน ผมเปิดฉากด้วยการตั้งคำถามว่า “เราต้องรู้อะไรบ้าง เพื่อทำให้งานของเราสำเร็จ” ผมปล่อยเวลาสักพักหนึ่งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เขียนสิ่งที่ต้องรู้...
AM – PM ทำอย่างไรให้ไปด้วยกันได้

AM – PM ทำอย่างไรให้ไปด้วยกันได้

ขอเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร AM-PM ทำอย่างไรให้ไปด้วยกันได้? เปิดอบรมวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ เวลา 9.00 – 16.00 น. โดย อ.บรรณวิท มณีเนตร ติดต่อขอรับรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-171-0210-11 หรือ...