Factory Digest Magazine Vol.3

Factory Digest Magazine Vol.3

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน Factory Digest ฉบับนี้ ก็เป็นฉบับที่ 3 แล้ว ที่เราได้พบกันทุก 2 เดือน หวังว่าทุกท่านคงจะสบายดี ผ่านหน้าฝนมาได้อย่างสุขภาพดีกันทุกคน ฉบับนี้เนื้อหาเรายังคงอ่านสบายๆ เพลินๆ ตามเดิม ด้วยเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันด้วยแนวคิดใหม่ๆ...
Factory Digest Magazine Vol.2

Factory Digest Magazine Vol.2

  พบกันอีกครั้งแล้วนะครับ สำหรับฉบับที่ 2 ที่เนื้อหายังคงเข้มข้นทุกรสชาติสำหรับโรงงานเหมือนเดิม ด้วยเรื่องราวที่มากมายหลายหลายของคนโรงงาน ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รับการแจกจ่ายไปยังเพื่อนๆนักบริหาร และคนทำงานโรงงานมากมายหลายครั้ง...
Visual workplace magazine

Visual workplace magazine

      ถูกต้อง ! เราเห็นภาพแมวขึ้นมาในสมองของเรา นั่นเพราะสมองคิดเป็นภาพไม่ใช่คำภาษาเป็นสัญลักษณ์ที่เราตกลงกันในการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารจำเพาะเจาะจงลงไป Click เพื่ออ่านเพิ่มใน Visual workplace...
Visual workplace magazine

ISO 9001:2008

Training and Consulting   โปรแกรมการจัดทำระบบ ISO9001:2008 โปรแกรมการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อความเ ป็นเลิศตามแนวทาง ISO9001:2008 Executive Overview ISO9001:2008 ความเข้าใจ การนำไปใช้ ในข้อกำหนด ISO9001:2008 ความเข้าใจ การนำไปใช้ ISO9001:2008 สำหรับหัวหน้างาน...
Visual workplace magazine

ISO14001:2004

Training ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO14001:2004 ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO14001:2004 สำหรับระดับหัวหน้างาน การควบคุมระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เข้ากับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 หรือ...
Visual workplace magazine

ISO/TS16949:2002

Training การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean, 6Sigma กับ ISO9001:2008 และ ISO/TS16949 การควบคุมระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เข้ากับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 หรือ ISO/TS16949:2002 ความเข้าใจ การนำใช้ ข้อกำหนด ISO/TS16949:2002...
Visual workplace magazine

Lean Manufacturing

Training การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean, 6Sigma กับ ISO9001:2008 และ ISO/TS16949 การผลิตแบบลีนสำหรับผู้บริหาร การวางแผนผลิตแบบ Lean และ ระบบการดึงแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตร่วมกับ KANBAN การวางระบบการพัฒนารุ่นงานใหม่ APQP, FMEA และ Control...
Visual workplace magazine

Six Sigma

Training การประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประสานเครื่องมือ Lean, 6Sigma กับ ISO9001:2008 และ ISO/TS16949 การจัดสร้างระบบการผลิตแบบไหลอย่างต่อเนื่องด้วย DMAIC การนำใช้ระบบ 5 ส ในองค์กรและการควบคุมด้วยสายตาด้วยเทคนิค DMAIC...
Visual workplace magazine

Kaizen and QCC

  Kaizen and QCC กิจกรรมการปรับปรุงงาน ก่อนจะเข้าไปสู่ว่าการทำ Kaizen นั้นเป็นอย่างไร ขอให้ทำความเข้าใจกับลักษณะของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก่อน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมี 2 ลักษณะด้วยกันคือ 1. การปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหา เช่นเราต้องการผลิตชิ้นงานให้ได้ 100 ชิ้นต่อวัน...