ติวเข้ม Facilitator Skill

ติวเข้ม Facilitator Skill

คำเรียกที่ว่า “กระบวนกร” หรือ “วิทยากรกระบวนการ” เป็นคำที่ใช้แทนคำว่า Facilitator แต่ในความเป็นจริงแล้ว คำว่า Facilitator มีความหมายมากกว่านั้นมากมายนัก Facilitator คือคนที่จะสร้างให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น Facilitative หรือ ทักษะ Facilitator...
เค้าโครงหลักสูตร -Lean องค์กรด้วย TPM

เค้าโครงหลักสูตร -Lean องค์กรด้วย TPM

ทุกองค์กรอย่างได้การผลิตที่มีต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ระบบการผลิตแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำมาใช้คือการผลิตแบบปรับเรียบหรือ Lean Manufacturing แต่การที่เราจะทำให้องค์กรของเราเกิด Lean นั้นทำได้อย่างไร เราจึงต้องมองให้ออกก่อนว่า...
เค้าโครงหลักสูตร -Lean องค์กรด้วย TPM

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง (DOE)

ปัจจุบันความต้องการของลูกค้ามีมากและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้การออกสินค้าใหม่ๆ ให้ตรงกับตามต้องการของลูกค้ามีความจำเป็นที่จะต้องทำให้รวดเร็วขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากของลูกค้า การออกแบบการทดลองแบบเดิมๆที่มีตัวแปรมากๆ...