คุณรู้หรือไม่ว่าแป้งข้าวโพด แป้งมัน น้ำตาล ในครัวที่บ้านเรานั้น “ระเบิดได้!!!!!!!!!!!”
ขอเวลาสัก 5 นาที ดู Clip นี้ https://www.youtube.com/watch?v=fI-jlNqpCQ8
คนไทยน้อยมากที่จะรู้จักกับ ฝุ่นระเบิดหรือ Dust Explosion และคนไทยยิ่งน้อยเข้าไปอีกที่เห็นว่า มีโอกาสที่จะเกิดระเบิดขึ้นในโรงงาน
ในวงการอุตสาหกรรม เราไม่เรียกว่า “อุบัติเหตุ” แต่เรารียกว่า “หายนะ” เพราะเราเชื่อว่า ทุกเหตุการณ์อุบัติเหตุในการทำงานเป็นเรื่องที่ป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ ระเบิดฝุ่นหรือ Dust Explosion ก็เช่นกัน เป็นเรื่องที่เราสามารถหลีกเลี่ยงและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ เพียงแต่เราต้องรู้จักและเข้าใจปรากฎการที่เกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์หายนะนั้นเสียตั้งแต่ต้นดังคำที่ว่า “กันไว้ดีกว่าแก้”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักถึงการระเบิดที่เกิดจากฝุ่น
2. เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบทั้ง 5 ของการเกิดระเบิดฝุ่น
3. เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการเกิดระเบิดฝุ่น
4. เพื่อให้เข้าใจวิธีการในการหลีกเลี่ยงการเกิดระเบิดฝุ่น
5. เพื่อให้เข้าใจและรู้วิธีการเลือกอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดจากฝุ่น

หัวข้อหลักสูตร
1. อะไรคือระเบิดฝุ่น
2. ระเบิดฝุ่นเกิดขึ้นได้อย่างไร
3. 5 องค์ประกอบของการเกิดระเบิดฝุ่น
4. ฝุ่นอะไรบ้างที่ระเบิดได้
5. อุปกรณ์ช่วยลดการเกิดระเบิดฝุ่น
6. หลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่นระเบิดได้อย่างไร?
7. อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดมีอะไรบ้าง
8. ข้อดี-ข้อเสียของอุปกรณ์ป้องกันแบบต่างๆ

วิธีการสัมมนา                      การบรรยายและตัวอย่าง
คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา         ผู้บริหารระดับกลาง, ผู้บริหารระดับล่าง, หัวหน้างาน, ผู้ที่สนใจ
ระยะเวลา                             0.5 วัน
วิทยากร                               ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระเบิดฝุ่นจาก BS+B

 

คลิกเพื่อลงทะเบียน