เมื่อกล่าวถึง Employee Engagement หรือความผูกพันของพนักงานแล้ว จะหมายถึงความรู้สึกของพนักงานที่มีความรักละผูกพันกับองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ มีงานวิจัยมากมายที่พบว่า ยิ่งพนักงานมีระดับความผูกพันมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเท่านั้น อีกทั้งยังทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้นอีกด้วย หลายองค์กรจึงอยากที่จะสร้างให้พนักงานในองค์กรมีความผูกพันมากๆ แต่ท่านทราบไหมว่า ความผูกพันนั่นมีหลายแบบ ซึ่งการที่พนักงานจะมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้นนั้น ต้องเข้าใจมิติการคิดของพนักงานให้ดีเสียก่อน

บริษัท ทีพีเอ็มไทย ฯ ได้วิจัยเรื่องนี้มาหลายปี ด้วยการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการจากผู้ที่เป็นคิดค้นแนวคิดเรื่องความผูกพันและงานวิจัยในต่างประเทศ รวมถึงการออกแบบสอบถามกับองค์กรในประเทศ การเก็บข้อมูล และการประมวลผลทางวิชาการ

ในที่สุดจึงเป็น Engagement Model ของ TPMthai ที่เหมาะสมกับสังคม บริบทและวัฒนธรรมในบ้านเรา นอกจากนี้ เรายังเสนอแนะแผนงานในการปรับปรุงระดับความผูกพันของพนักงานให้สูงขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรนำไปปฏิบัติอย่างชัดเจน และตรงเป้าหมาย

สนใจติดต่อเพิ่มเติมที่ 02-1710211 หรือ E-mail: admin@tpmthai.com

ท่านสามารถติดตามเรื่องราวของ Employee Engagement ได้ใน https://www.facebook.com/pages/TPMthai