Employee Engagement 2

บทความโดย : อ.บรรณวิท  มณีเนตร

 

คราวที่แล้ว ได้กล่าวถึง Engage ในตอนที่ 1ไปแล้วในส่วนของ ประเภทของ Engage ว่า ต้องนิยามให้ชัดเจน ว่าเราต้องการที่จะทำให้พนักงานเกิด Engage กับอะไร ผมขอขยายความให้เข้าใจมากขึ้นอีกนิด ก่อนที่จะพาไปคุยเรื่องอื่น

ลองคิดว่าหากเราเป็นพนักงาน เราทำงานในองค์กรแห่งหนึ่ง เราจะ Engage กับอะไรบ้าง

ถ้าเรารักงาน ชอบงานที่เราทำ เราคิดหาทางแก้ไขปัญหาหรือหาทางปรับปรุงงานอยู่เสมอ นี่คือเรา Engage กับงาน อีกมุมหนึ่ง

ถ้าเรารักองค์กรที่เราอยู่ ชอบองค์กรที่เราอยู่ เราคิดหาทางแก้ไขปัญหาหรือหาทางปรังปรุงองค์กรให้ดีขึ้นอยู่เสมอ นี่คือเรา Engage กับองค์กร

ถ้าเรารักหัวหน้างานของเรา เราชอบหัวหน้างานคนนี้ หัวหน้าคนนี้ช่างเป็นคนที่มีน้ำใจกับเรามาก เราทำงานเข้าขากับหัวหน้าคนนี้ดีจัง และรู้สึกผูกพันกับหัวหน้างานคนนี้มากๆ นี่คือเรา Engage กับหัวหน้างาน

บางคน Engage กับองค์กร คือทำงานอะไรก็ได้ ขอให้ได้อยู่กับองค์กรนี้ ขอให้ได้เป็นพนักงานที่นี่ รักที่นี่มากๆ ไม่ว่าจะอย่างไร ขอทำงานที่นี่ไปเรื่อยๆ

หรือ บางคนก็ Engage กับงาน คือ ชอบงานนี้มากๆ ทำที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นงานแบบนี้ เช่น อาชีพขาย คือชอบงานขาย ขายอะไรก็ได้ ขายกับใครก็ได้ แต่ขอทำงานในตำแหน่งขายเท่านั้น อีกอาชีพที่ชัดมากๆ คือ แพทย์ จะพบว่าแพทย์บางคนรับงานหลายที่เหลือเกิด แต่งานเดิมเท่านั้นคือรักษาโรคนี้

ส่วนบางคนนั้นก็รักหัวหน้า ไม่ว่าหัวหน้าจะย้ายไปไหน ก็จะขอย้ายตามไปตลอด อาชีพนี้เห็นกันเยอะคือ ธนาคาร หรือ ตำรวจ ทหาร เป็นต้น

ทีนี้ลองคิดต่อไปอีกว่า การ Engage นี้จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้ง 3 Engage ได้ไหม หรือจะเกิดขึ้นทีละอย่าง หรือการ Engage นี้จะเป็นลำดับ คือเกิด Engage กับหัวหน้างานก่อน แล้วจึง Engage กับงานจากนั้นจึง Engage กับองค์กร

ลองหลับตานึกดูดีๆ ….

แน่นอนการเกิด Engage นั้นเป็นอิสระต่อกัน หมายความว่า เราจะ Engage กับอะไรก็ได้และไม่เป็นลำดับ

ปัญหาจึงเกิดขึ้นมากว่า เมื่อพนักงานคนหนึ่ง เกิด Engage กับงาน แต่ไม่ Engage กับองค์กร และไม่ Engage กับหัวหน้า อะไรจะเกิดขึ้น

แน่นอนชอบงานที่ทำ แต่ไม่ชอบองค์กร ไม่ชอบหัวหน้า ถ้าเราเป็นแบบนี่ เราจะลาออกไปทำงานเดิมแต่ทีอื่นไหม หรือ ไม่ชอบงานที่ทำอยู่ แต่ชอบองค์กรนี้มากๆ รักที่นี่มาก แต่ก็ไม่ชอบเจ้านายคนนี้นัก เราจะทำงานอย่างมีความสุขไหม คนที่จะเล่นเรื่องนี้ จึงต้องคิดให้ดีๆ ว่า อยากจะให้ Employee Engagement นั้น เกิด Engage กับอะไร

คราวหน้าจะมาพูดเรื่องลักษณะของคนทำงานที่คล้ายๆ จะ Engage แต่ไม่ Engage เช่น คนบ้างาน หรือ คนที่มีส่วนร่วมในงาน ว่าเป็นอย่างไร อย่าลืมตามกันต่อนะครับ

 

อ.บรรณวิท มณีเนตร