เพราะอะไรการทำ TPM บางองค์กรจึงประสบความสำเร็จ ในขณะที่บางองค์กรกลับไม่

โดยหลักการแล้ว การทำ TPM ก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Lean หรือ Six Sigma ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น  แน่นอนในทางธุรกิจแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่ดุเดือดอย่างในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าองค์กรจะเดินไปข้างหน้าหรือไม่โลกธุรกิจก็ย่อมต้องหมุนไปอยู่ดี

เมื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ทำไมผู้บริหารองค์กรจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้ ก่อนที่จะไปทำความเข้าใจในประเด็นนั้น เราคงต้องทำความเข้าใจกับประเด็นง่ายๆ กันก่อน

ทุกคนก็ทราบดีว่า การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกาย แต่เราก็ยังเห็นมีคนสูบบุหรี่อยู่มากมาย ในขณะเดียวกัน

ทุกคนก็ทราบเช่นกันว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี แต่เราก็ยังเห็นคนไม่ค่อยออกกำลังกันอยู่ดี (ด้วยข้ออ้างมากมาย) หรือ

พนักงานแทบทุกคน บ่น ด่า องค์กรอยู่แทบตลอดเวลา แต่ก็ไม่ยอมลาออกไปหางานใหม่เสียที (โดยเฉพาะพนักงาน รัฐวิสาหกิจ)

สิ่งเหล่านี้เราพบอยู่แทบทุกที่ ที่มีคนไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ แต่ก็ยังอยู่กับสิ่งนั้นๆ หรือ รู้ว่าที่ทำอยู่นั้นไม่ดีก็ยังไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นเพราะว่า มนุษย์เราไม่ชอบที่จะเปลี่ยนแปลง เรามีแรงต้านภายในตัวของเราเองที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์

ในรูปแบบขององค์กรก็เช่นเดียวกัน เมื่อผู้บริหารต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรในองค์กรย่อมเกิดแรงต้านภายใน เพราะพนักงานไม่ชอบที่จะเปลี่ยนแปลง ดังนั้นแรงผลักดันกิจกรรมต่างๆ จึงมีแรงต้านจากพนักงานกลับมาซึ่งแสดงออกด้วยการวางเงื่อนไขต่างๆ มากมายของพนักงานเช่น อ้างว่าทำไม่เป็นบ้าง ไม่มีเวลาบ้าง ฯลฯ ทำให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แล้วผู้บริหารก็จะค่อยๆ เลิกราเรื่องนั้นๆ ไปเอง เพราะหมดแรงที่จะผลักดันต่อ

ทีนี้เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร การเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวหรือ Long Term Change นั้น ต้องอาศัยความเข้าใจที่ดีของพนักงานหรือทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ก่อน หรือพูดง่ายๆ คือ ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนที่จะนำเอา TPM เข้ามาใส่ในองค์กรนั้น ต้องสร้างให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี เข้าใจถึงความจำเป็นขององค์กรในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนก่อน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า TPM หรือกิจกรรมนั้นๆ เป็นสิ่งที่จะมาช่วยเราในการทำให้องค์กรเราอยู่รอดได้ และผู้ที่จะสร้างความเชื่อในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องเชื่อว่าการทำ TPM หรือกิจกรรมนั้นๆ เป็นสิ่งที่จะช่วยนำพาองค์กรของเราให้รอดไปได้ เพราะผู้บริหารเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อคนทั้งองค์กร ผู้บริหารจึงต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่าง จึงจะสามารถทำให้ทุกคนในองค์กรเชื่อว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการของ TPM หรือกิจกรรมนั้นๆ

จากประสบการณ์ที่เป็นที่ปรึกษามาหลายปี ผมเชื่อมั่นว่า องค์กรใดที่ผู้บริหารเอาจริงเอาจังกับการทำ TPM หรือกิจกรรมแล้ว และติดตามความคืบหน้าของงานตามแนวคิดของ TPM หรือกิจกรรมนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ องค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จ

อย่าตกใจถ้าองค์กรของคุณจะเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ คุณลองมองที่ผู้บริหารองค์กรของคุณซิ ว่าเขาเป็นอย่างไร?