ห้องสมุด TPM Thai – Total Productive Management

ปากบอกจะลดต้นทุน จะลดได้อย่างไร (3)

ปากบอกจะลดต้นทุน จะลดได้อย่างไร (3)

ถ้าพูดถึง TPM หรือ Total Productive Maintenance แต่ไม่พูดถึง “การลดต้นทุน” ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ TPM เพราะสุดท้ายสิ่งที่องค์กรหรือผู้บริหารอยากได้จากการทำ TPM ก็คือ “ต้นทุนที่สามารถแข่งขันและทำให้องค์กรอยู่รอดได้” เพราะนั่นคือสิ่งที่ TPM แตกต่างจากกิจกรรมอื่น ๆ...

ปากบอกจะลดต้นทุน จะลดได้อย่างไร (2)

ปากบอกจะลดต้นทุน จะลดได้อย่างไร (2)

วันก่อนกล่าวถึงเรื่องของ ต้นทุนทั้งแบบต้นทุนทางอุดมคติ ต้นทุนปัจจุบัน และต้นทุนในการแข่งขัน แล้วก็บอกว่า การลดต้นทุนคือการลดความสูญเสีย โดยให้มองหาความสูญเสียที่เกินออกไปจากต้นทุนทางอุดมคติ ก่อนจะไปกันต่อ ขอเน้นย้ำเรื่องต้นทุนในอุดมคติอีกครั้งว่าเป็นต้นทุนในฝัน...

ปากบอกจะลดต้นทุน จะลดได้อย่างไร

ปากบอกจะลดต้นทุน จะลดได้อย่างไร

โรงงานส่วนมากจะทำกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนแทบทั้งสิ้น (ถ้าองค์กรไหนยังไม่ได้ทำต้องถือว่า เชยมาก ๆ) เพราะกิจกรรมลดต้นทุนนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันเอาไว้ แต่เมื่อเราทำกิจกรรมลดต้นทุนพวกนี้ไปนาน ๆ...

การจัดการความรู้ในองค์กร

การจัดการความรู้ในองค์กร

การจัดการความรู้ในองค์กร (จาก Factory Digest Vol.3 Nov. 15) ในปัจจุบันการย้ายงานเป็นเรื่องที่สร้างความปวดหัวให้กับองค์กรต่างๆ มากมาย เพราะการหากำลังคนเข้ามาทำงานไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งนั่นยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่สุดของการโยกย้าย...

Factory Digest Magazine Vol.3

Factory Digest Magazine Vol.3

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน Factory Digest ฉบับนี้ ก็เป็นฉบับที่ 3 แล้ว ที่เราได้พบกันทุก 2 เดือน หวังว่าทุกท่านคงจะสบายดี ผ่านหน้าฝนมาได้อย่างสุขภาพดีกันทุกคน ฉบับนี้เนื้อหาเรายังคงอ่านสบายๆ เพลินๆ ตามเดิม ด้วยเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันด้วยแนวคิดใหม่ๆ...

Factory Digest Magazine

Factory Digest Magazine

Factory Digest นี้เป็นนิตยสารแบบ E-Magazine ราย 2 เดือน ซึ่งเป็นนิตยสารในรูปแบบแจกฟรีกับผู้ที่สนใจ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านที่อยู่ใน วงการโรงงานได้รับข้อมูล ความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบํารุงรักษา ด้านเทคนิควิศวกรรมต่างๆ...

Factory Digest Magazine Vol.2

Factory Digest Magazine Vol.2

  พบกันอีกครั้งแล้วนะครับ สำหรับฉบับที่ 2 ที่เนื้อหายังคงเข้มข้นทุกรสชาติสำหรับโรงงานเหมือนเดิม ด้วยเรื่องราวที่มากมายหลายหลายของคนโรงงาน ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รับการแจกจ่ายไปยังเพื่อนๆนักบริหาร และคนทำงานโรงงานมากมายหลายครั้ง...

KPIs

KPIs

ในการดำเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตามสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งคือการวัดความสำเร็จของสิ่งที่ทำไปว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ตัวชี้วัดกิจกรรมนั้นเราอาจรวมเรียกว่า KPIs หรือ Key Performance Indicators...

Someone are but not all

Someone are but not all

เพราะอะไรการทำ TPM บางองค์กรจึงประสบความสำเร็จ ในขณะที่บางองค์กรกลับไม่ โดยหลักการแล้ว การทำ TPM ก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Lean หรือ Six Sigma ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ...

Focus Improvement

Focus Improvement

TPM หรือ Total Productive Maintenance เมื่อครั้งก่อนได้พูดถึงความสูญเสียที่เกิดจากการเบี่ยงออกไปจากมาตรฐานไปแล้ว มาคราวนี้จะพูดเรื่องความสูญเสียเมื่อเทียบกับอุดมคติต่อไป ความสูญเสียในอุดมคติคือ ความสูญเสียที่เรานึกเอาว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันกับในทางอุดมคติแล้ว...

การเข้าไปกู้เครื่องจักรหลังจากที่จมน้ำ

การเข้าไปกู้เครื่องจักรหลังจากที่จมน้ำ

เมื่อเครื่องจักรจมน้ำ หากต้องการเข้าไปกู้เครื่องจักรหลังจากที่จมน้ำแล้ว ขอนำเสนอวิธีการดังนี้ ตู้ไฟฟ้าหลัก (Main Circuit Breaker Cabinet) 1. ตรวจสอบ Circuit Breaker ว่าปิดอยู่หรือไม่ ต้องทำให้แน่ใจว่าปิดอยู่ 2.ถอดสายไฟหลัก (Main Cable) ออก...

TPM FAQ

TPM FAQ

Q1) การทำ TPM ต่างจากการทำ การบำรุงรักษาทั่วไปอย่างไร? Answer) วัตถุประสงค์ของ TPM ต้องการให้เกิด 3 ศูนย์ คือ เครื่องเสียเป็นศูนย์ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ของเสียเป็นศูนย์ ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกแผนก พร้อมทั้งการให้การสนับสนุน จากผู้บริหารทุกระดับ...