โดย. อาจารย์บรรณวิท มณีเนตร Email: bunnavit@tpmthai.com

     ตอนนี้หลายองค์กรคงกำลังเตรียมการที่จะกู้เครื่องจักร หรือสายการผลิตกลับขึ้นมาจากการประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ สิ่งที่น่าสนใจคือใครควรเป็นคนที่จะทำการกู้เครื่องจักรในครั้งนี้

      ทุกคนคงมุ่งไปที่จะใช้ช่างหรือวิศวกรทั้งขององค์กรเองและจากภายนอกเข้ามาทำการกู้เครื่องจักรทั้งทำความสะอาดเครื่องจักรและตรวจสอบการทำงานต่างๆ ซึ่งงานนนี้คงไม่ใช่เรื่องเล็กๆ งานนี้คงเป็น “งานช้าง” พอสมควรเลยทีเดียว และอาจใช้เวลานานมาก เพราะเครื่องจักรมีหลายจุดหลายส่วนที่ต้องตรวจสอบการทำงานกันใหม่

      สิ่งที่น่าสนใจคือ พนักงานขององค์กรเองที่มีอยู่มากมาย ทำไมไม่ให้เขามาช่วยงานนี้หล่ะ

      เราอาจคิดว่าการตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องจักรเป็นหน้าที่ของช่างเท่านั้น อันที่จริงแล้วพนักงานผลิตเองก็มีความสามารถในการตรวจสอบเครื่องจักรเช่นกัน เพียงแต่ความสามารถอาจจะไม่เท่าเทียมกันเท่านั้น

      ดังนั้นหากเราจัดงานที่ตรวจสอบง่าย ทำความสะอาดง่ายให้พนักงานผลิตทำ ก็จะเป็นการช่วยงานของทางช่างได้มาก ทำให้การตรวจซ่อมฟื้นฟูเครื่องจักรทำได้รวดเร็วขึ้นมาก อีกทั้งยังทำให้พนักงานผลิตที่มีหน้าที่เดินเครื่องยังได้มีโอกาสในการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบเครื่องจักรได้ด้วย

      การทำเช่นนี้นอกจากจะทำให้เครื่องจักรฟื้นฟูได้เร็วแล้วยังทำให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูองค์กรของตนเอง เครื่องจักรของตนเอง มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างองค์กรกับพนักงานให้มีความแน่นแฟ้นกัน

      ผู้บริหารเองก็ต้องลงมาช่วยกันทำความสะอาดเครื่องจักรกับพนักงานด้วย แบ่งทีมกันรับผิดชอบพื้นที่ที่ชัดเจนไปเลยแล้วจัดการแข่งขันกันภายในองค์กรก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานมากขึ้นเสียอีก

      องค์กรเองก็ได้แสดงถึงความแข็งแกร่งขององค์กรที่จะไม่เลิกจ้างพนักงานเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับพนักงาน

      การร่วมกันฟื้นฟูเช่นนี้ดีกว่าการทำ Team Building มากมายทั้งยังได้งานมากกว่าที่เสียเงินไปทำทีมกันนอกสถานที่อีก อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆ นี้ลอยหายไปในอากาศนะครับ