Total Productive Management Training Courses

ติวเข้ม Facilitator Skill

ติวเข้ม Facilitator Skill

คำเรียกที่ว่า “กระบวนกร” หรือ “วิทยากรกระบวนการ” เป็นคำที่ใช้แทนคำว่า Facilitator แต่ในความเป็นจริงแล้ว คำว่า Facilitator มีความหมายมากกว่านั้นมากมายนัก Facilitator คือคนที่จะสร้างให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น Facilitative หรือ ทักษะ Facilitator...

หลีกเลี่ยง Dust Explosion ได้อย่างไร??

หลีกเลี่ยง Dust Explosion ได้อย่างไร??

คุณรู้หรือไม่ว่าแป้งข้าวโพด แป้งมัน น้ำตาล ในครัวที่บ้านเรานั้น “ระเบิดได้!!!!!!!!!!!” ขอเวลาสัก 5 นาที ดู Clip นี้ https://www.youtube.com/watch?v=fI-jlNqpCQ8 คนไทยน้อยมากที่จะรู้จักกับ ฝุ่นระเบิดหรือ Dust Explosion และคนไทยยิ่งน้อยเข้าไปอีกที่เห็นว่า...

สุดยอดนักวางแผนการบำรุงรักษามืออาชีพ

สุดยอดนักวางแผนการบำรุงรักษามืออาชีพ

สุดยอดนักวางแผนการบำรุงรักษามืออาชีพ การทำงานที่ดีย่อมต้องวัดผลได้ การวางแผนการบำรุงรักษาก็เช่นเดียวกัน นักวางแผนการบำรุงรักษาที่ดีย่อมต้องทำให้เกิดผลผลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรได้ แต่การที่จะเป็นนักวางแผนการบำรุงรักษาที่ดีไม่ใช่แค่วางแผน...

การจัดการเอกสารแนวใหม่ตาม ISO9001, 14001:2015

การจัดการเอกสารแนวใหม่ตาม ISO9001, 14001:2015

การจัดการเอกสารแนวใหม่ตาม ISO9001, 14001:2015   เอกสารถือว่ามีความสำคัญสำหรับการทำงานและการทำตามมาตรฐาน ISO แต่การจัดการเอกสารกลับเป็นปัญหากวนใจองค์กรทำ ISO มาตลอด ตั้งแต่มาตรฐาน ISO ได้ถือกำเนิดขึ้น และในปัจจุบันมาตรฐาน ISO ฉบับล่าสุดปี 2015...

เค้าโครงหลักสูตร -Lean องค์กรด้วย TPM

เค้าโครงหลักสูตร -Lean องค์กรด้วย TPM

ทุกองค์กรอย่างได้การผลิตที่มีต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ระบบการผลิตแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำมาใช้คือการผลิตแบบปรับเรียบหรือ Lean Manufacturing แต่การที่เราจะทำให้องค์กรของเราเกิด Lean นั้นทำได้อย่างไร เราจึงต้องมองให้ออกก่อนว่า...

QC 7 Tools ภาคปฏิบัติ

QC 7 Tools ภาคปฏิบัติ

รูปแบบของปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือแบบที่เป็นการวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเลข และวิเคราะห์ได้ในเชิงเหตุผล ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในกรวิเคราะห์คือ QC 7 Tools และ New QC 7 Tools ตามลำดับ เครื่องมือที่เป็นอมตะในการทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้นอย่าง QC...

รักอย่างถูกวิธีด้วย Employee Engagement

รักอย่างถูกวิธีด้วย Employee Engagement

งานวิจัยมากมายรายงานว่า พนักงานที่มีความรักและผูกพันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าพนักงานที่ไม่รักและผูกพัน ความผูกพันตรงกับคำว่า Engagement ซึ่งมีความหมายที่กว้างกว่าแค่มีความพึงพอใจในงานที่ทำแต่ยังมีความหมายถึงความรัก การผูกติดอยู่กับงานและกับองค์กรที่ทำด้วย...

วิเคราะห์ OEE ขั้นเทพ

วิเคราะห์ OEE ขั้นเทพ

การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) เป็นดัชนีชี้วัดที่หลายองค์กรนำไปใช้ โดยหวังว่าจะสามารถบอกถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของเครื่องจักรได้ แต่แท้ที่จริงแล้วการหาค่า OEE...

การ Coach ด้วย OJT

การ Coach ด้วย OJT

การ Coach ด้วย OJT Coach with OJT   การพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการสอนงานแบบ OJT หรือ On the  Job Training การทำ OJT ไม่แค่การสอนงานเท่านั้น การทำ OJT...

การจัดการความรู้ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ด้วยโปรแกรม OPoL  (Knowledge Management as ISO9001:2015 with OPoL)

การจัดการความรู้ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ด้วยโปรแกรม OPoL (Knowledge Management as ISO9001:2015 with OPoL)

การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในบ้านเรา แต่การจัดการความรู้ให้เห็นผลในทางปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่มักไมเห็นกันบ่อยนัก แต่ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 กำหนดให้องค์กรต้องมีการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการจัดมากมากกว่าแค่การจัดการเอกสารตาม WI หรือ Procedure เท่านั้น...

การวิเคราะห์งานแบบ Makigami (Workshop)

การวิเคราะห์งานแบบ Makigami (Workshop)

ความสูญเปล่า ความสูญเสีย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกส่วนงาน ไม่เว้นแม้นแต่ในส่วนงาน Office  หรืองานสายสำนักงาน ซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการทำงาน ยิ่งในยุคที่ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จึงต้องฉับไวและถูกต้อง...

Reliability คืออะไร

Reliability คืออะไร

Reliability คืออะไร Reliability หรือ ความน่าเชื่อถือ คือ โอกาสที่อุปกรณ์นั้นสามารถทำงานได้โดยไม่เสียในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้สภาพเงื่อนไขที่กำหนด     ค่า Reliability จึงมีค่าเท่ากับ R = e-λt                         โดยที่      λ มีค่าเท่ากับ 1/MTBF (MTBF=...