ทุกองค์กรอย่างได้การผลิตที่มีต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ระบบการผลิตแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำมาใช้คือการผลิตแบบปรับเรียบหรือ Lean Manufacturing แต่การที่เราจะทำให้องค์กรของเราเกิด Lean นั้นทำได้อย่างไร เราจึงต้องมองให้ออกก่อนว่า องค์กรของเรามีจุดที่เป็นจุดคอขวดของกระบวนการต่างๆทั้งในสายงานการผลิตและสายงานสำนักงาน เพื่อหาทางปรับปรุงต่อไป ซึ่งการปรับปรุงองค์กรมีหลายเทคนิค หลายวิธีการ แต่วิธีการหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการที่เป็นจริงให้ผลลัพธ์ที่จัดต้องได้คือ TPM ซึ่ง TPM ก็ไม่ได้มาเพื่อจัดการเครื่องจักรเท่านั้น แต่ TPM มีความหมายมากกว่านั้นมากมายนัก

Click เพื่ออ่านต่อ เค้าโครงหลักสูตร – Lean องค์กรด้วย TPM