เมื่อวันที่ 21/3 TPMthai ได้จัดอบรมหลักสูตร Basic Statistical Process Control สำหรับผู้ไม่มีความรู้ทางสถิติ ให้กับทีมงานผลิตและตรวจสอบคุณภาพ Nihon Parts (Thailand) Co., Ltd. ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนามจากเกมและการเรียนรู้สถิติแบบง่ายๆ ด้วยภาพ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการควบคุมคุณภาพด้วยสถิติไม่ต้องท่องสูตรอีกต่อไป