เกี่ยวกับ TPMthai

TPMthai training and consulting Co., Ltd. คือ สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้วยทีมวิทยากรและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มผลผลิต (Productivity) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การพัฒนาองค์กร (Organizational Development) และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องการบริหารการผลิตด้วย TPM หรือ Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร

 

นอกจากนี้เรายังสามารถนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์กรอย่างเบ็ดเสร็จด้วย แผนการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพ ในอันที่จะพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่านให้เป็นบุคคลคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และความต้องการขององค์กร

และยุคนี้เป็นยุคแห่งดิจิตอล เราจึงเตรียมโปรแกรมที่จะช่วยในการบริหารงานด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารความรู้ ด้านการวัดประสิทธิผลของการผลิต การวิเคราะห์เครื่องจักร การวางแผนการบำรุงรักษา รวมถึงวางแผนพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิดของการทำ IT เข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อให้การทำงานสะดวกสบายมากขึ้น

ทั้งหมดนี้จะถูกนำเสนอสู่ลูกค้าภายใต้กรอกการทำงานของเราที่ว่า “เราจะเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าเสมอ”

ติดต่อเรา

เลขที่ 11/3 ถนนพระยาสุเรนทร์, แขวงสามวาตะวันตก,
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
 
Telephone: 02-171-0211
FAX: 02-171-0209
Mobile: 085-131-1083
E-mail: admin@tpmthai.com

แผนที่

ติดต่อเรา