โปรแกรมการบันทึกค่า OEE หรือ Overall Equipment Effectiveness ที่แตกต่างจากโปรแกรม OEE ทั้งไปที่มีขายในท้องตลาด ช่วยให้คุณสามารถ

  • โปรแกรม OEE-Soft สามารถใช้ได้ทั้งแบบ Real Time คือการดึงข้อมูลจากเครื่องจักรมาโดยตรง(ต้องมี Hardware รองรับ) และแบบ Key-in (Manual)ได้ ทำให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องลงทุนซื้อใหม่ ไม่เหมือนโปรแกรมบางตัวที่ไม่รองรับการทำ ระบบ Real Time ทำให้การลงทุนกับโปรแกรม OEE-Soft นี้ เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวและรองรับได้ 2 ระบบ
  • โปรแกรม OEE-Soft นี้ สามารถรับข้อมูลหรือ Import จาก Excel ได้ ทำให้ลูกค้าที่คุ้นเคยกับการใช้ Excel สามารถใช้ Excel เหมือนเดิมแล้วนำเข้าข้อมูลเข้ามาในระบบทันที ในทางตรงกันข้าม OEE-Soft ก็สามารถ Export ข้อมูลต่างๆ ออกเป็น Excel ไฟล์ได้เช่นกัน ทำให้ลูกค้าสามารถจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ได้อย่างที่ต้องการ
  • โปรแกรม OEE-Soft เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทั้งบนเครื่อง PC และ Mobile Device ทำให้ลูกค้าสามารถคีย์ข้อมูล เรียกดูข้อมูลได้จากอุปกรณ์ทุกแบบ ไม่จำกัดเฉพาะบนเครื่อง PC เท่านั้น ทำให้การใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้น จึงทำให้ผู้บริหารสามารถเรียนดูข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา
  • โปรแกรม OEE-Soft เป็นโปรแกรมที่รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งาน
  • โปรแกรม OEE-Soft เป็นโปรแกรมเดียวที่ทำให้ท่านบันทึกข้อมูลของทุกเหตุการณ์ของสายการผลิตแยกรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆ เช่น บันทึกจำนวนของเสียที่เกิดจากการซ่อมเครื่อง แยกออกจากของเสียทั้งหมดได้ จากนั้นระบบจะทำการรวบรวมนำเข้าไปบันทึกและคำนวณค่า OEE เอง จึงทำให้ท่านสามารถทราบข้อมูลความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ในทุกรายละเอียด เพื่อไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
  • โปรแกรม OEE-Soft ของรับการคำนวณทั้งแบบ Batch และแบบ Continuous ได้บนระบบเดียว นอกจากนี้ระบบยังรองรับการคำนวณแยกตามเครื่องจักรหรือสายการผลิตได้ ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
  • โปรแกรม OEE-Soft ทำให้ท่านสามารถกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของความสูญเสียได้เอง ทำให้ลูกค้าสามารถกำหนดลักษณะของความสูญเสียได้หลากหลายที่สำคัญไม่จำกัดจำนวนความสูญเสียที่ต้องการสร้าง
  • โปรแกรม OEE-Soft สามารถรายงานความสูญเสียเป็น พาเรโต พร้อมทั้งพาเรโตย่อยได้อย่างละเอียด โดยแยกตาม A, P, Q ได้ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
  • นอกจากค่า OEE แล้ว ระบบจะทำการคำนวณค่า TEEP ให้อีกด้วย
  • เมื่อประกอบกับ Machine to Internet Module รุ่น NPI-01 จะทำให้เครื่องจักรของท่านสามารถ รายงานการทำงานแบบ Real Time ได้ทันที (ใช้ได้กับเครื่องจักรทุกรุ่น ทุกแบบ)

 

OEE Dashboard

Pareto Loss