สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

Factory Digest ฉบับนี้ ก็เป็นฉบับที่ 3 แล้ว ที่เราได้พบกันทุก 2 เดือน หวังว่าทุกท่านคงจะสบายดี
ผ่านหน้าฝนมาได้อย่างสุขภาพดีกันทุกคน ฉบับนี้เนื้อหาเรายังคงอ่านสบายๆ เพลินๆ ตามเดิม
ด้วยเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันด้วยแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งแปลกแต่น่าสนใจ เทคนิคการจัดการความปลอดภัยที่นำไปใช้ได้จริง
ซึ่งจะทราบถึงความสำคัญของความปลอดภัยกับผลผลิตไดัด้วย เรื่องของการบริหารร่างกาย
เพื่อหนีจากอาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังที่เราๆท่านๆ คนทำงานออฟฟิศเป็นกันบ่อย
รวมถึงเรื่องของการจัดการความรู้แบบใหม่ที่ง่ายต่อทั้งคนเรียน คนสอนและคนบันทึกด้วยระบบ One Point Lesson
และสุดท้ายด้วยเรื่องการจัดการบำรุงรักษาด้วยเทคนิคของ SMED

กองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Factory Digest ฉบับนี้จะทำให้ท่านผู้อ่านได้รับความรู้และนำเอาไปใช้งานได้อย่างเต็มที่

Click เพื่ออ่านต่อ  Factory Digest Magazine Vol.3

บรรณวิท มณีเนตร
23/10/2558